Cursuri

CNCIR organizează o gamă variată de activităţi de formare profesională, destinate persoanelor care doresc să obţină şi să aprofundeze competenţele profesionale necesare dezvoltării unei cariere de succes.

Vă propunem cursuri de calificare şi specializare care se disting prin metode interactive şi  mijloace moderne de transmitere a cunoştinţelor, bazate pe dezbateri, exemplificări, studii de caz. La finalul cursurilor, participanţii vor primi certificate de calificare sau absolvire care confirmă competenţele dobândite.

Serviciile de formare profesională sunt organizate în întreaga ţară şi se remarcă prin:
• flexibilitate
• eficienţă
• preţuri atractive

Cursurile sunt organizate la sediile celor 17 puncte de lucru aparținând sucursalelor regionale  din întreaga ţară, precum şi la sediile partenerilor noştri – la cerere. Dosarele cu documentele necesare participării la curs se depun la sediile CNCIR agreate. CNCIR va confirma înscrierea la curs prin telefon/e-mail/fax.

Plata se va face cu O.P., în termen maximum de 30 zile de la data primirii FACTURII FISCALE prin:

– numerar in termen de 5 zile (pentru persoane fizice): la sediul CNCIR

– ordin de plată catre CNCIR SA (pentru persoane juridice):

 • Contul RO 86BRDE426SV41791614260 deschis la BRD Sucursala Moșilor
 • Contul RO 48TREZ7005069XXX007740 deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Programe de instruire pentru operatori RSVTI, organizate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR-operator RSVTI,cu modificarile si completările ulterioare :

Programe de instruire pentru personal tehnic de specialitate organizate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 165/2011, emis de inspectorul de stat șef al ISCIR pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR.

Cursuri de calificare şi specializare, organizate in conformitate cu prevederile OG 129/2000, republicată, cu privire la formarea profesională a adulților. Organizarea acestor cursuri respectă prevederile prescripției tehnice PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire” :

Stagii de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei şi a obţinerii talonului pentru vize anuale 

CNCIR SA organizează stagii de pregătire de 8 ore pentru următoarele ocupaţii reglementate de ISCIR, organizate în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire” :

STAGII DE INSTRUIRE pentru obtinerea talonului pentru vize anuale care insoteste autorizatia eliberata de ISCIR, organizate în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT CR- 8 /2009 Stagiile de instruire se organizează pentru următoarele ocupaţii:
 • Macaragiu- grupele A-D
 • Maşinist pod rulant- autorizat ca macaragiu grupa E
 • Stivuitorist
 • Liftier
 • Fochist pentru cazane de abur şi apă fierbinte – autorizat ca fochist clasa A
 • Fochist pentru cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune – autorizat ca fochist clasa C
 • Operator umplere GPL
 • Îmbuteliator fluide sub presiune
 • Laborant operator centrale termice
 • Mecanic trolist
 • Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane
Durata cursului: 8 ore Condiţii de acces: persoane care deţin autorizaţie eliberată de ISCIR. Preţul cursului:  Preţul include tariful perceput de către ISCIR pentru eliberarea taloanelor pentru vize anuale care insoţesc autorizaţiile, în valoare de 150 lei, conform prevederilor PT CR 1/2018. Locaţia : sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1 / sediile CNCIR / sediul solicitantului Acte necesare pentru înscriere: • Cerere inscriere (persoana fizica) • Formular comanda • Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal • Copie autorizaţie • Copie act de identitate *Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail, poştă sau se depune direct la biroul Registratură al sediului CNCIR agreat. La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor: – documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire; – talonul pentru vize anuale, în baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8 din PT CR 8/2009. Plata se va face cu O.P., in termen de maximum 30 zile ( pentru persoane juridice)  de la data primirii facturi fiscale prin: • ordin de plată catre CNCIR SA; • numerar în termen de 5 zile (pentru persoane fizice) : la sediile CNCIR; Solicitare oferta Formular cerere stagiu de instruire- docx Formular de comanda stagiu de instruire – docx Declaratie privind prelucrarea datelor cu character personal Contact: www.cncir.eu Email: formare.s@cncir.eu

Formulare

A.Programe de instruire pentru operatori RSVTI

formular de comanda RSVTI modulA – doc
formular de comanda RSVTI modulB – doc

B. Cursuri de calificare şi specializare:

cerere de inscriere specializare / calificare, curs – doc
formular de comanda specializare / calificare, curs – doc

C. Stagii de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei şi a obţinerii talonului cu vize anuale

cerere stagiu – doc
formular de comanda stagiu – doc