Operatori RSVTI – în vederea obţinerii autorizaţiei, modul A, cod COR 311941

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR / ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL ISCIR – OPERATOR RSVTI – modulul A – program de instruire avizat de ISCIR în vederea autorizării, conform prevederilor ordinului nr 130/2011

Durata cursului: 16 ore.

Examenul in vederea autorizarii se efectueaza de către ISCIR, la finalizarea programului de instruire.
Locaţia: sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1/ sediile  CNCIR /sediul solicitantului

Condiţii de acces:
Persoana fizică poate fi autorizată ca operator RSVTI dacă îndeplineşte, cumulative, condiţiile menţionate în art. 9 din Ordinul ISS nr. 130/2011:
a. are exerciţiul drepturilor civile;
b. este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;
c. are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii. Solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR.

Documente  necesare:
• Cerere de înscriere;
• Comandă curs;

 • Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Copie diploma de studii tehnice;
  • Dovada vechimii de min. 2 ani în domenii reglementate de ISCIR -pentru absolvenţii de studii medii tehnice
  • Curriculum vitae;
  • Copie act de identitate;
  • Fişă de aptitudini, eliberată de medicul de medicina muncii cu mențiunea „Apt pentru ocupația de operator RSVTI”;

Solicitare oferta
Formular de comanda RSVTI modul A – docx
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Contact:

link: www.cncir.eu
e-mail: formare.s@cncir.eu