Laborator

CNCIR prin Laboratorul de examinari/incercari distructive si nedistructive (LIDN), avand compartimente la: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Craiova, Constanta, Pitesti si Bacau, detine acreditari/autorizari pentru efectuarea serviciilor de examinari si incercari. 

Acreditare RENAR (certificat nr.LI 952/28.09.2018) –  conform SR EN ISO 17025:2018, pentru metodele urmatoare:

 • Examinarea vizuala a sudurilor – VT;
 • Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor si materialelor metalice si nemetalice – PT;
 • Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor si materialelor feromagnetice – MT;
 • Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s), forjatelor(f), laminatelor(l) si tevilor(tv) – UT(f,l,tv);
 • Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s), tablelor (t) si masurarea grosimilor – UT(s,t,g);
 • Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s) cu grosimea materialului de baza 6 ÷ 8 mm- UT(s);
 • Examinarea magnetoinductiva a cablurilor din otel – MRT;
 • Incercari mecanice – IM, incercarea de duritate;
 • Determinarea compozitiei chimice prin analiza spectrala in emisie optica – AC;
 
 

Autorizare ISCIR – conform  prescriptiei tehnice ISCIR CR6:2013 pentru metodele urmatoare :

 • Examinarea vizuala a sudurilor – VT;
 • Examinarea  cu lichide penetrante a sudurilor si materialelor metalice si nemetalice – PT
 • Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor si materialelor feromagnetice –  MT
 • Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s), forjatelor(f), laminatelor(l) si tevilor(tv) – UT(f,l,tv)
 • Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s), tablelor (t) si masurarea grosimilor – UT(s,t,g);
 • Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s) cu grosimea materialului de baza 6 ÷ 8 mm- UT(s);
 • Examinarea magnetoinductiva a cablurilor din otel – MRT;
 • CNCIR deține acordul ISCIR pentru IM- incercari mecanice (incercarea de duritate) si AC- determinarea compozitiei chimice prin analiza spectrala in emisie optica.
 • Personalul laboratorului este autorizat ISCIR nivel 3 si nivel 2, conform prescriptia tehnica ISCIR CR6:2013 pentru metodele VT, PT, MT, UT(f,l,tv), UT(s,t,g), Uts(6÷8  mm), MRT.
 • Totodata, personalul laboratorului este certificat nivel 3 si nivel 2, conform SR EN ISO 9712:2013 pentru metodele UT, MT, PT, VT.