Liftier, cod COR 834309

Laborant operator centrale termice – curs de specializare finalizat cu eliberarea certificatului de absolvire şi a autorizaţiei ISCIR.

Durata cursului: – 40 ore teorie, 20 ore practică (aproximativ 4 saptamani)
Condiţii de acces:

 • vârsta minimă 18 ani
 • minimum invatamant liceal profil real/chimie, fără diploma de bacalaureat

Locaţia : sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1 / sediile CNCIR / sediul solicitantului
Actele necesare pentru înscriere se depun la sediul CNCIR agreat de solicitant:

 • Cerere de inscriere
 • Formular Comanda
 • Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Copie act de identitate (BI/CI)
 • Copie certificat de naştere
 • Copie diploma de studii
 • Fişă de aptitudini eliberata de medic de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de laborant operator centrale termice”
 • O fotografie color mărimea ¾

Preţul cursului: Preţul include tarifele percepute pentru înscrierea şi susţinerea examenului în vederea autorizării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în valoare de 400 de lei. Nu se percepe TVA.

Plata se va efectua in termen de maximum 30 de zile (pentru persoane juridice ) de la data primirii facturii fiscale prin:

 • ordin de plată catre CNCIR SA;
 • numerar în termen de 5 zile (pentru persoane fizice) , la sediile CNCIR;

La incheierea cursului, participanţii susţin:
– examenul de absolvire în urma promovării căruia se eliberează certificatului de calificare însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

– examenul în vederea autorizării -în urma promovării căruia este eliberată de către ISCIR autorizaţia și talonul pentru vize anuale.

Solicitare oferta
Cerere de inscriere curs calificare/specializare, – docx
Formular de comanda curs calificare/specializare, – docx
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal