Misiune, viziune, valori

MISIUNE​

Creșterea siguranței operării echipamentelor industriale, în conformitate cu reglementările în vigoare prin intermediul activităților:

  • Inspecție

  • Verificări tehnice

  • Certificare

  • Încercări distructive și nedistructive

  • Formare profesională

 
 

VIZIUNE

O instituție performantă care prin poziționarea sa dorește să asigure echilibru și transparență în ansamblu activităților industriale.

Un mediu de lucru atractiv, bazat pe proceduri de recunoaștere individuală și de echipă pentru susținerea capacității de a furniza expertiza tehnică și performanța la cel mai înalt nivel.

VALORI

  • Profesionalism – asigurăm îndeplinirea atribuțiilor cu responsabilitate, eficiență și corectitudine

  • Tradiție – experiență dobândită într-un timp îndelungat

  • Integritate – respectarea fermă a principiilor

  • Imparțialitate – capabili să facem o apreciere justă si obiectivă

  • Independență – activitate desfășurată independent de părțile implicate.