Fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, cod COR 818207

FOCHIST PENTRU CAZANE DE APĂ CALDĂ ŞI CAZANE DE ABUR DE JOASĂ PRESIUNE – curs de specializare finalizat cu eliberarea certificatului de absolvire şi a autorizaţiei ISCIR pentru fochist clasa C.

Durata cursului: 60 ore teorie, 30 ore practică ( aproximativ 5 săptămțâni )

Condiţii de acces:
– vârsta minimă 18 ani
– absolvenţi ai învâţământului general obligatoriu

Locaţia : sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1/ sediile CNCIR /sediul solicitantului
Actele necesare pentru înscriere se depun la sediul CNCIR agreat de către solicitant:
• Cerere
• Comanda
• Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Copie act de identitate ( BI/CI)
• Copie certificat de naştere
• Copie diplomă de studii
• Fişă de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist”
• O fotografie color mărimea 3/4

Preţul cursului: solicitare oferta pret. Preţul include tarifele percepute pentru înscrierea şi susţinerea examenului în vederea autorizării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în valoare de 400 de lei. Nu se percepe TVA.

Plata se va efectua, in termen de maximum 30 de zile (pentru persoane juridice ) de la data primirii FACTURII FISCALE prin:
• ordin de plată catre CNCIR SA;
• numerar în termen de 5 zile (pentru persoane fizice), la sediile CNCIR ;

La încheierea cursului, participanţii susţin:
– examenul de absolvire- în urma promovării căruia se eliberează certificatul de absolvire însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite
-examenul în vederea autorizării- în urma promovării căruia se eliberează de către ISCIR autorizaţia şi talonul pentru vize anuale.

Solicitare oferta
Cerere de inscriere curs calificare/specializare, – doc
Formular de comanda curs calificare/specializare, – doc
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Contact:
www.cncir.eu
e-mail: formare.s@cncir.eu