Sudor, cod COR N.C. 7212.2.1

SUDOR – curs de calificare finalizat cu eliberarea certificatului de calificare

Durata cursului: – 240 ore teorie, 480 ore practică ( aproximativ 9 luni )
Condiţii de acces:

 • vârsta minimă 18 ani
 • absolvenţi ai învâţământului general obligatoriu

Locaţia : sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1 / sediile CNCIR / sediul solicitantului
Actele necesare pentru înscriere se depun la sediul CNCIR agreat de solicitant:

 • Cerere de inscriere
 • Formular Comanda
 • Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Copie act de identitate (BI/CI)
 • Copie certificat de naştere
 • Copie diploma de studii
 • Fişă de aptitudini eliberata de medic de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de sudor”
 • O fotografie color mărimea ¾

Preţul cursului: solicitare oferta pret. Preţul include tarifele percepute pentru înscrierea şi susţinerea examenului în vederea autorizării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în valoare de 400 de lei. Nu se percepe TVA.

Plata se va efectua in termen de maximum 30 de zile (pentru persoane juridice ) de la data primirii facturii fiscale prin:

 • ordin de plată catre CNCIR SA;
 • numerar în termen de 5 zile ( pentru persoane fizice) , la sediile CNCIR ;

La incheierea cursului, participanţii susţin:
– examenul de absolvire în urma promovării căruia se eliberează certificatului de calificare însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

Certificare sudori
Solicitare oferta
Cerere de inscriere curs calificare/specializare, – docx
Formular de comanda curs calificare/specializare, – docx
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Solicitare oferta