Fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte, cod COR 818204

FOCHIST CAZANE DE ABUR ŞI APĂ FIERBINTE – CURS DE SPECIALIZARE finalizat cu eliberarea certificatului de absolvire şi a autorizaţiei ISCIR pentru fochist clasa A

Durata cursului: 170 ore teorie, 70 ore practică ( aproximativ 3 luni )

Condiţii de acceptare la curs:

  • vârsta minimă 18 ani
  • absolvenţi ai învâţământului minim obligatoriu

Locaţia : sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1/ sediile CNCIR /sediul solicitantului

Actele necesare pentru înscriere se depun la sediul CNCIR agreat de către solicitant:

  • Cerere (descarcă formularul)
  • Comandă (descarcă formularul)
  • Copie după actul de identitate ( BI/CI)
  • Copie după certificatul de naştere
  • Copie după diploma de studii
  • Fişă de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de macaragiu”
  • O fotografie color mărimea ¾

Plata se va efectua, in termen de maximum 30 de zile (pentru persoane juridice ) de la data primirii FACTURII FISCALE prin:
• ordin de plată catre CNCIR SA;
• numerar în termen de 5 zile (pentru persoane fizice), la sediile CNCIR ;

La incheierea cursului, participanţii susţin:
– examenul de absolvire în urma promovării căruia se eliberează certificatului de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.
– examenul în vederea autorizării în urma promovării căruia se eliberează către ISCIR autorizaţia și talonul pentru vize anuale.

Solicitare oferta
Cerere de inscriere curs calificare/specializare, – docx
Formular de comanda curs calificare/specializare, – doc
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Contact:
www.cncir.eu
Email: formare.s@cncir.eu