Operatori RSVTI – în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, modul B, cod COR 311941

Prelungirea valabilitatii autorizatiilor obtinute conform Ordinului nr. 130/2011, se realizeaza din 4 in 4 ani, prin efectuarea cursului specific si depunerea documentelor necesare la Inspectia Teritoriala ISCIR, inainte de data expirarii valabilitatii

Durata cursului: 12 ore
Condiţii de acces: persoane care deţin autorizaţia de operator RSVTI  eliberată de ISCIR, in termen de valabilitate
Locaţia: sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1/ sedii sucursale CNCIR /sediul solicitantului, la cerere

Documentele  necesare pentru înscriere se depun la sediul CNCIR agreat de solicitant:
• Cerere de înscriere;
• Comandă curs;

 • Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Copie act de identitate;
  • Copie autorizaţie operator RSVTI- în termen de valabilitate

Programul de instruire este finalizat cu eliberarea adeverinţei de absolvire a cursului, necesară pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei.

În vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, persoanele fizice depun la ISCIR o cerere însoţită de următoarele documente:

 1. a) cerere prelungire valabilitate Autorizatie Operator RSVTI https://www.iscir.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=87
  b) actul de identitate, în copie;
  c) copia autorizaţiei in termen de valabilitate;
  d) fişa de aptitudini, eliberată de medicul de medicina muncii cu mențiunea „Apt pentru ocupația operator RSVTI”;
  e) dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu (modul B), urmat cu cel mult un an înainte de data încetării valabilităţii autorizaţiei, în copie;
  f) declaraţie dată olograf de solicitant, în original, prin care acesta declară pe propria răspundere că autorizaţia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată în condițiile prevăzute de lege.

Solicitare oferta.

Formular de comanda RSVTI modul B – doc

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Contact:

www.cncir.eu
e-mail: formare.s@cncir.eu