RADTI/RADTP/RADTA IP

RADTI/RADTP/RADTA IP – în vederea obţinerii atestatului

RADTI / RADTP / RADTA-IP – Responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatie tehnice preliminare de montare / reparare si a documentatiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune program de instruire avizat de ISCIR în vederea obtinerii atestatului, conform prevederilor ordinului nr 165/2011

Durata cursului: 16 ore.


Locaţia: sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1/ sediile  CNCIR /sediul solicitantului

Condiţii de acces:
Persoana fizică poate obtine atestatul ca Personal tehnic de specialitate RADTI / RADTP / RADTA-IP dacă îndeplineşte, cumulative, condiţiile menţionate în art. 30, alin. (1) din Ordinul ISS nr. 165/2011:
a. are exerciţiul drepturilor civile;
b. este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de  RADTI / RADTP / RADTA-IP, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;
c. are studii superioare de lunga durata in domeniile acceptate ISCIR, cf art4 alin. (3), precum si o vechime de minimum 5 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR.

Documente  necesare:

  • Cerere de înscriere/Comandă curs;
  • Copie act de identitate;
  • Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Copie diploma de studii tehnice;
  • Dovada vechimii de min. 5 ani în domenii reglementate de ISCIR
  • Curriculum vitae

Informare examinare

Examinarea in vederea atestarii personalului tehnic de specialitate se efectueaza de catre ISCIR Central cu respectarea conditiilor precizate in Comunicatul ISICR din 12.11.2014, privind modificarea si completarea modului de desfasurare a programelor de instruire

 

Solicitare oferta
Formular de comanda RADTI / RADTP / RADTA-IP modul A – docx
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Contact:

link: www.cncir.eu
e-mail: formare.s@cncir.eu