Macaragiu, cod COR 834301

MACARAGIU – curs de calificare finalizat cu eliberarea certificatului de calificare şi a autorizaţiei ISCIR pentru macaragiu.

Durata cursului: 240 ore teorie, 480 ore practica ( aproximativ 9 luni )
Condiţii de acces:

– vârsta minimă 18 ani
-absolvenţi ai învâţământului general obligatoriu
Preţul cursuluisolicitare oferta pret. Preţul include tarifele percepute pentru susţinerea examenului în vederea autorizării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în valoare de 400 lei. Nu se percepe TVA.
Locaţia : sediul CNCIR Bucureşti,  Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1/ sediile CNCIR /sediul solicitantului

Actele necesare pentru înscriere se depun la sediul CNCIR agreat de către solicitant:
• Cerere de înscriere
• Formular comandă
• Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Copie după actul de identitate ( BI/CI)
• Copie după certificatul de naştere
• Copie după diploma de studii
• Fişă de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de macaragiu”
• O fotografie color mărimea 3/4

Preţul cursului: solicitare oferta pret. Preţul include tarifele percepute pentru înscrierea şi susţinerea examenului în vederea autorizării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în valoare de 400 de lei. Nu se percepe TVA.

Plata se va efectua, in termen de maximum 30 de zile (pentru persoane juridice ) de la data primirii FACTURII FISCALE prin:
• ordin de plată de către persoane juridice, conform facturii fiscale;
• numerar în termen de 5 zile (pentru persoane fizice), la sediile CNCIR ;

 

La încheierea cursului, participanţii susţin:
– examenul de absolvire în urma promovării căruia se eliberează certificatul de calificare însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite
-examenul  în vederea autorizării în urma promovării căruia se eliberează de către ISCIR autorizaţia şi talonul pentru vize anuale.

 

Solicitare oferta
Cerere de inscriere curs calificare/specializare, – doc
Formular de comanda curs calificare/specializare, – doc
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Contact:

www.cncir.eu
e-mail: formare.s@cncir.eu