Certificare

CNCIR CERT este organismul de certificare al CNCIR :

 • Organism notificat la Comisia Europeană cu numărul de identificare „NB 2558” în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Organism acreditat RENAR pentru:
  • Evaluarea conformității produselor care intră sub incidența Directivei 2010/35/UE (TPED), Certificat de acreditare nr. ON 032.
  • Inspectia suprastructurilor tip cisternǎ pentru transport mǎrfuri periculoase, conform ADR, Certificat de Acreditare nr. OT 003.
  • Evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune ȋn conformitate cu Directiva 2014/68/UE – “PED” (Echipamente sub presiune), Certificat de Acreditare nr. ON 101.
  • Certificare de persoane, conform standardului SR EN ISO/CEI 17024, pentru personal sudor și personal examinări nedistructive, Certificat de acreditare nr. PS 086 și Certificat de acreditare nr. ON 053.
  • Evaluarea conformității condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță in conformitate cu Directiva 2014/33/UE, Certificat de Acreditare nr. ON 104.
  • Evaluarea conformității echipamentelor tehnice (mașini) în conformitate cu Directiva 2006/42/CE, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a mașinilor si cerinţele SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, Certificat de Acreditare nr. ON 109.
 • Organism de inspecţie tehnicǎ ȋn exploatare COV desemnat ȋn baza Ordinului nr. 25/08.01.2019, al Ministrului Economiei.
 • Organism de Certificare Echipamente pentru Agrement in conformitate cu H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement, desemnat prin Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 445/12.02.2020.

 

Servicii de certificare:

CNCIR CERT
Organism de Certificare Sisteme de Management

CNCIR SA, prin CNCIR CERT, a adăugat în portofoliul de servicii și CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT.

Venim în sprijinul tuturor clienților noștri și a oricărei organizații interesate de certificarea și îmbunătățirea permanentă a unuia sau mai multor sisteme de management.

CNCIR CERT, prin Organismul de Certficare Sisteme de Management (OCSM) oferă servicii de certificare pentru următoarele sisteme de management:

 • SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerințe.
 • SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.
 • SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare.
 • SR EN ISO 22000:2019 – Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar.
 • SR EN ISO 50001:2019Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare.

Pentru a asigura satisfacția clienților, folosim auditori și experți calificați și competenți, cu aptitudini personale adecvate și dovedite, în conformitate cu activitatea de evaluare specifică fiecărui sistem de management și domeniul tehnic abordat.

Certificarea sistemelor de management este o activitate de evaluare a conformității de terță parte în raport cu cerințele referențialelor declarate de organizații.

Pentru a asigura transparența deplină, organismul de certificare a elaborat documente specifice puse la dispozitia clienților pe site-ul nostru www.cncir.com.ro .

Accesul la serviciile de certificare ale CNCIR CERT OCSM este liber și nediscriminatoriu, nefiind condiționat de mărimea organizației, apartenența la o asociație sau grup sau de alți factori discriminatorii.

Astfel, orice organizaţie poate să solicite CNCIR CERT OCSM, fără nici o restricţie, fie informaţii privind procesul de certificare, fie direct, o ofertă în vederea certificării la adresa de e-mail cert@cncir.eu  ; ocsm@cncir.eu .

Persoane de contact:

ing. Cătălina Dinu                               tel: 0213.167.921 int.0189; e-mail: catalina.dinu@cncir.eu

ing. Mihai Iordache                                tel: 0213.167.921 int.0185; e-mail: mihai.iordache@cncir.eu

POLITICI ȘI REGULAMENTE

FORMULARE