Îmbuteliator fluide sub presiune, cod COR 818306

ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE – curs de specializare finalizat cu eliberarea certificatului de absolvire şi a autorizatiei ISCIR pentru îmbuteliator fluide sub presiune.

Durata cursului: 72 ore teorie, 32 ore practică ( aproximativ 6 săptămâni )
Condiţii de acces:

– vârsta minimă 18 ani
-absolvenţi ai învâţământului general obligatoriu

Locaţia : sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1/ sediile CNCIR /sediul solicitantului

Actele necesare pentru înscriere se depun la sediul CNCIR agreat de către solicitant:

  • Cerere
  • Comanda
  • Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Copie act de identitate ( BI/CI)
  • Copie certificat de naştere
  • Copie diplomă de studii
  • Fişă de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune”
  • O fotografie color mărimea 3/4

Preţul cursului: solicitare oferta pret. Preţul include tarifele percepute pentru înscrierea şi susţinerea examenului în vederea autorizării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în valoare de 400 de lei. Nu se percepe TVA.

Plata se va efectua, in termen de maximum 30 de zile (pentru persoane juridice ) de la data primirii FACTURII FISCALE prin:
• ordin de plată catre CNCIR SA;
• numerar în termen de 5 zile (pentru persoane fizice), la sediile CNCIR ;

La încheierea cursului, participanţii susţin:

– examenul de absolvire în urma promovării căruia se eliberează certificatul de absolvire însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite
– examenul  în vederea autorizării în urma promovării căruia se eliberează de către ISCIR autorizaţia şi talonul pentru vize anuale.

Solicitare oferta
Cerere de inscriere curs calificare/specializare, – docx
Formular de comanda curs calificare/specializare, – docx
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Contact:

www.cncir.eu
e-mail: formare.s@cncir.eu