Programe inspecție

PIT-INSP-01 Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)

PIT-INSP-02 Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW

PIT-INSP-03 Recipiente

PIT-INSP-04 Conducte

PIT-INSP-05 Conducte

PIT-INSP-06 Recipiente GPL

PIT-INSP-07 Macarale turn

PIT-INSP-07 Pod rulant, Macarale portal

PIT-INSP-07 Elevatoare pentru vehicule

PIT-INSP-07 Platforme autoridicătoare