PIT-INSP-03 Recipiente

1. Date de identificare instalație/echipament: Recipiente

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie /încercare /verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie PIT-INSP-03
3.2 Prescripţia tehnică: PT C 4-2010, PT C 12-2003

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic )

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, registre etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară – verificare interioară
6.3. Revizie interioară – verificare exterioară
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/supapelor de siguranță
6.5. Încercarea la presiune hidraulică
6.6. Încercarea pneumatică de etanșeitate
6.7 Verificarea gradului de vid

7. Elaborarea Raportului de inspecţie