PIT-INSP-01 Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)

PROGRAM DE INSPECŢIE

1. Denumire instalație/echipament: Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-01
3.2 Prescripţia tehnică: PT C1/2010, PT C11/2010, PT C7/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnica, aviz obligatoriu de instalare, registre, etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară- verificare interioară.
6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.
6.5. Încercarea la presiune hidraulică.
6.6. Încercarea la cald.
6.7. Verificare tehnică privind regimul chimic

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.