PIT-INSP-02 Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW

PROGRAM DE INSPECŢIE

1. Denumire instalație/echipament: Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-02
3.2 Prescripţia tehnică: PT C9/2010, PT C11/2010, PT C7/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară- verificare interioară.
6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.
6.5. Încercarea de presiune hidraulică.
6.6. Încercarea la cald.

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.