PIT-INSP-06 Recipiente GPL

1. Denumire instalație/echipament: Recipient GPL

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-06
3.2 Prescripţia tehnică: PT-C8/2010, PT C7/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară – verificare interioară
6.3. Revizie interioară – verificare exterioară
6.4. Încercarea la presiune hidraulică
6.5. Încercarea pneumatică de etanșeitate
6.6. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță

7. Elaborarea Raportului de inspecţie