PIT-INSP-04 Conducte

1. Date de identificare instalație/echipament: Conducte

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie /încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-04
3.2 Prescripţia tehnică: PT C 6 / 2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Verificare exterioară
6.3. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/supapelor de siguranță
6.4. Încercarea la presiune hidraulică/Încercarea la presiune pneumatică
6.5. Încercarea de etanșeitate

7. Elaborarea Raportului de inspecţie