Programe de inspecție

PIT-INSP-01 Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)

PIT-INSP-02 Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW
PIT-INSP-03 Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
PIT-INSP-03 Recipiente, cu excepţia celor de categoria I
PIT-INSP-04 Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III
PIT-INSP-05 Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune
PIT-INSP-06 Instalaţii pentru gaze petroliere lichefiate – GPL
PIT-INSP-07 Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală
PIT-INSP-07 Pod rulant, Macarale portal
PIT-INSP-07 Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală
PIT-INSP-07 Platforme ridicătoare nedeplasabile-deplasabile pentru persoane, sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare
PIT-INSP-07 Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală
PIT-INSP-07 Macarale mobile
PIT-INSP-07 Alte mașini de ridicat
PIT-INSP-07 Mijloace de ridicat la înălţime pentru lupta împotriva incendiului şi de salvare
PIT-INSP-08 Ascensoare, cu excepţia celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg
PIT-INSP-09 Instalaţii de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane/materiale
PIT-INSP-10 Scări și trotuare rulante
PIT-INSP-11 Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală
PIT-INSP-12 Echipamente pentru parcurile de distracţii