PIT-INSP-03 Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012

PROGRAM DE INSPECŢIE

1. Date de identificare instalație/echipament:
Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie PIT-INSP-03.
3.2 Prescripţia tehnică: PT C 12-2003.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, registre etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară- verificare interioară.
6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.
6.5. Încercarea la presiune hidraulică.
6.6. Încercarea pneumatică de etanșeitate.
6.7 Verificarea gradului de vid.

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.