Certificare echipamente tehnice – mașini – Directiva 2006/42/CE – Mașini

CNCIR S.A. prin CNCIR CERT este acreditată de Asociația de Acreditare din România (RENAR) pentru evaluarea conformității privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor tehnice (mașini) în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 cu modificările și completările ulterioare care transpune Directiva europeană 2006/42/CE și cu cerinţele SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.

DETALII ALE SERVICIULUI
 • evaluarea conformității echipamentelor tehnice (mașini) în conformitate cu prevederile Directivei Europene 2006/42/CE, pentru:
  • Prese, inclusiv prese pentru îndoire, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu încărcare și/sau descărcare manuală, cu cursa părții mobile de acționare de peste 6 mm și viteza de peste 30 mm/s;
  • Elevatoare pentru deservirea vehiculelor;
  • Dispozitive pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor și a bunurilor care implică riscul căderii de la o distanță de peste trei metri pe verticală.
ALEGE CNCIR CERT PENTRU:
 • Profesionalism;
 • Competență;
 • Calitate serviciu și preț;
 • Promptitudine;
 • Acoperire națională.
CNCIR CERT ESTE:
 • Organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 109;
 • Organism notificat la Comisia Europeană cu numărul de identificare „NB 2558” în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și aplică marcajul de conformitate CE 2558.
POTENȚIALI BENEFICIARI:
 • producători de mașini;

POLITICI ȘI REGULAMENTE

FORMULARE

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII/ CERERE DE OFERTA , NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI! 

 
   •