Certificare ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare – Directiva 2014/33/UE – Ascensoare

CNCIR S.A. prin CNCIR CERT este acreditată de Asociația de Acreditare din România (RENAR) pentru evaluarea conformității privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 410/2016 care transpune Directiva europeană 2014/33/UE și cu cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013.

DETALII ALE SERVICIULUI
 • evaluarea conformității privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru:
  • ascensoare pentru persoane;
  • ascensoare pentru persoane și mărfuri;
  • ascensoare pentru mărfuri, dacă există acces la suportul pentru transport.
 • evaluarea conformității ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare se poate face după cum urmează:
  • Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoare – Modulul D;
  • Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului pentru ascensoare – Modulul E;
  • Conformitatea bazată pe verificarea unității pentru ascensoare – Modulul G;
  • Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității plus examinarea proiectului pentru ascensoare – Modulul H1.
ALEGE CNCIR CERT PENTRU:
 • Profesionalism;
 • Competență;
 • Calitate serviciu și preț;
 • Promptitudine;
 • Acoperire națională.
CNCIR CERT ESTE:
 • Organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 104;
 • Organism notificat la Comisia Europeană cu numărul de identificare „NB 2558” în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și aplică marcajul de conformitate CE 2558.
POTENȚIALI BENEFICIARI:
 • producători de ascensoare;
 • montatori de ascensoare.

POLITICI ȘI REGULAMENTE

FORMULARE

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII/ CERERE DE OFERTA , NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI! 

 
   •