Inspecții TPED

Directiva TPED (2010/35/UE – TRANSPORTABLE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE) se aplică producătorilor, reprezentanților autorizați, importatorilor, distribuitorilor, proprietarilor și utilizatorilor de echipamente sub presiune transportabile prevăzute în ADR/ RID.

 

DESCRIEREA SERVICIULUI:
Tipurile de echipamente la care CNCIR CERT efectuează inspecții sunt:
 • Butelii de G.P.L.;
 • Butelii de gaze tehnice, cadre de butelii (baterii);
 • Tuburi pentru gaze tehnice;
 • Recipiente criogenice, butoaie;
 • Cisterne de G.P.L. conform ADR/RID;
 • Cisterne pentru gaze tehnice conform ADR/RID;
 • Armăturile acestora și alte accesorii (dacă este cazul).

 

Procedura de evaluare:
 • Omologare de tip;
 • Autorizare serviciu intern de inspecție;
 • Inspecție inițială;
 • Inspecție periodică;
 • Inspecție intermediară;
 • Controale excepționale;
 • Reevaluarea conformității. 

 

ACTIVITĂȚIILE AFERENTE INSPECȚIILOR SUNT:
 • Analiza documentației;
 • Inspecția exterioară;
 • Inspecția interioară;
 • Încercarea de presiune hidraulică;
 • Încercarea de presiune de etanșeitate;
 • Verificarea armăturilor.

 

ALEGE CNCIR CERT PENTRU:
 • Profesionalism;
 • Competență;
 • Calitate serviciu și preț;
 • Promptitudine;
 • Acoperire națională.

 

CNCIR CERT ESTE:
 • Organism notificat la Comisia Europeană cu numărul de identificare “ NB 2558” în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 • Organism acreditat RENAR pentru evaluarea conformității produselor care intra sub incidența Directivei 2010/35/UE, certificat nr. ON 032.

 

POTENȚIALI BENEFICIARI: 
 • Stații de îmbuteliere G.P.L., proprietari /operatori butelii, butoaie,tuburi cu marcaj de conformitate “π”;
 • Stații de îmbuteliere gaze tehnice, proprietari /operatori butelii, butoaie,tuburi cu marcaj de conformitate “π”;
 • Proprietari / operatori de vehicule-cisternă, vagoane-cisternă cu marcaj de conformitate “π”;
 • Fabricanți de echipamente sub presiune transportabile și armăturile acestora;
 • Companiile de alimentare cu apă, care realizează tratarea apei cu clor.

 

POLITICI ȘI REGULAMENTE

FORMULARE

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII/ CERERE DE OFERTA , NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI!