Formulare

Formulare OCP

Descarcă formularul dorit în format Ms WORD (docx) :

Formulare OCPP

Informații privind completarea cererii

Cererea oficială pentru certificare produs/echipament, se completează de furnizorul produsului pentru un singur produs/lot de produse.

Cererea oficială pentru certificare produs/ echipament trebuie să fie semnată, datată și să aibă numar de înregistrare de la solicitant .

Furnizorul produsului/ echipamentului este responsabil pentru a asigura că produsul său îndeplineşte şi după caz, continuă să îndeplinească, cerinţele pe care se bazează certificarea.

Furnizorul produsulu/echipamentului poate fi: producătorul însuşi, reprezentantul său legal, proprietarul sau operatorul produsului/echipamentului.

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI CEREREA FĂRĂ CORECTURI, ȘTERSĂTURI ȘI MODIFICĂRI. ACESTEA NU SE ADMIT!

Completare cerere

Cap. 1

 • Se înscriu datele în formular, respectiv:
  • denumirea completă a solicitantului
  • adresa, număr de telefon/fax
  • codul unic de unic de înregistrare şi numărul de ordine în Registrul comerţului, contul bancar şi banca unde este deschis
  • calitatea solicitantului: producător, reprezentant producător, proprietar sau operator

Cap. 2

 • Identificarea producătorului, respectiv denumirea acestuia şi adresa sediului său, se completează numai dacă solicitantul nu este producătorul produsului, la cap. 1, „Calitatea solicitantului“, fiind bifată a doua, a treia sau a patra posibilitate.
 • Adresele locaţiilor de fabricaţie ale produsului se înscriu pentru oricare dintre posibilităţile bifate la cap. 1, „Calitatea solicitantului“, chiar dacă produsul se fabrică la sediul producătorului, repetându-se adresa acestuia.
  Dacă produsul se produce în mai multe locaţii, se înscriu adresele tuturor acestor locaţii.
  Daca echipamentul poartă marcajul de conformitate π, se înscrie numărul de identificare al organismului de inspecție.
  Dacă spaţiul de pe formular este insuficient, se poate scrie pe o anexă la cerere.

Cap. 3

 • Se referă la date de identificare ale produsului/echipamentului şi la domeniul de utilizare al produsului/echipamentului, cât se poate de detaliat
  Dacă spaţiul de pe formular este insuficient, se poate scrie pe o anexă la cerere.

Cap. 4

 • Obiectul cererii: se bifează căsuţa care indică faţă de care cerinţe se doreşte certificarea conformităţii produsului/echipamentului
  Dacă solicitantul nu cunoaşte şi nu poate completa aceste subcapitole din formular, CNCIR CERT oferă toate informaţiile referitoare la certificarea conformităţii produsului, astfel încât solicitantul să poată înţelege ce este obligatoriu şi ce doreşte şi cum poate fi certificată conformitatea produsului său.

Cap. 5

 • se bifează limba în care se doreşte a fi redactat certificatul de conformitate

Cap. 6

 • la acest capitol nu se completează nimic, dar, prin semnarea cererii, se asumă cele prevăzut

Cap. 7

 • se menționează stația de inspecție unde vor avea loc verificările și încercările produsului/echipamentului sub presiune transportabil

Cap. 8

 • se înscrie numele persoanei nominalizate pentru relaţia cu CNCIR CERT
  La sfârşitul cererii se înscriu numele şi funcţiile autorizate să semneze în numele solicitantului, de regulă Directorul General şi Director Tehnic/ Director Economic/ Director Producţie etc. şi se aplică ştampila solicitantului. Se înscrie data la care s-a completat cererea.

 

FGI–PG-CERT-11-01 Ediția: 1 /23.10.2013 Revizia: 1/28.07.2014