Certificare Sudori

Activitatea de certificare persoane a fost acreditată RENAR prin certificatul PS 086 și ON 053.

CNCIR CERT este organizatie recunoscută de terță parte pentru personalul sudor și NDT prevăzut în Directiva 2014/68/EU, certificate de acreditare nr. ON 053 și PS 086.

 

CNCIR CERT certifică personal sudor în conformitate cu standardul:
1) SR EN 9606-1:2017 – Certificarea sudorilor. Sudarea prin topire. Partea 1: Oțeluri, acoperind competența într-unul sau mai multe procedee de sudare din următoarele:
 • 111 – sudare cu arc electric (sudare cu arc electric cu electrod învelit);
 • 114 – sudare cu arc electric cu sârma tubulară autoprotectoare;
 • 121- sudare sub strat de flux cu electrod- sârmă semimecanizată;
 • 125 – sudare sub strat de flux cu electrod – sârmă tubulară;
 • 131 – sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert-sudare MIG;
 • 136 – sudare MAG cu sârmă tubulară cu miez de flux;
 • 138 – sudare MAG cu sârmă tubulară cu miez pulbere metalică;
 • 141- sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu eletrod de wolfram – sudare WIG/TIG;
 • 1412 – sudare WIG/TIG cu arc autogen (fără material de adaos);
 • 143 – sudare WIG/TIG cu sârmă/vergea tubulară;
 • 145 – sudare WIG/TIG cu gaz reducător și sârmă/vergea plină;
 • 15 – sudare cu plasmă;
 • 311 – sudare oxiacetilenică.

 

2)  SR EN 13067:2020 Personal pentru sudarea materialelor plastice. Calificarea sudorilor. Îmbinări sudate din materiale plastice;
 • SD-sudare cap la cap cu element încălzitor drept;
 • SRM-sudare prin electrofuziune a îmbinărilor suprapuse cu manșon;
 • SRS-sudare prin electrofuziune a îmbinarilor de tip șa (derivație).

 

ALEGE CNCIR CERT PENTRU:
 • Profesionalism;
 • Competență;
 • Calitate serviciu și preț;
 • Promptitudine;
 • Acoperire națională.

 

POTENȚIALI BENEFICIARI
 • Producători de structuri metalice;
 • Firme constructoare de echipamente și instalații metalice;
 • Firme de reparații industriale;
 • Producători de echipamente sub presiune;
 • Firme de montaj conducte distribuție de gaze.