PIT INSP 07 Mijloace de apărare împotriva incendiului

1. Denumire instalație/echipament: Mijloace de ridicat la înălțime pentru lupta împotriva incendiului și de salvare

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I.   Verificări preliminare
6.1.  Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre, etc.
II.  Verificări tehnice
6.2.  Structura portantă
6.3.  Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5.  Încercări în gol
6.6.  Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice.

7. Elaborarea Raportului de inspecţie