Acces la informații de interes public (Legea nr.544/2001)

1. CNCIR S. A. intelege importanta respectarii principiului transparentei si va pune la dispozitie orice informatie care ar putea fi de interes, in conformitate cu legislația in vigoare, respectiv Legea nr. 544/2001, normele de aplicare (H.G. 123/2002), precum si Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*).

2. Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi personei desemnate:
Niță Eduard Constantin, Responsabil Relații Publice.

comunicare@cncir.eu

3. Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Va rugam sa folositi urmatorul formular: (descarca)

4. Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG. 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau de la secțiunea:
Formulare de reclamații:

refuz la solicitare (descarca)

nerăspuns în termen legal  (descarca)

5. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii:

–  decizii, autorizatii, certificate,  rapoarte, adeverinte, procese verbale conform activitatilor reglementate  prin anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008

6. Fise de evaluare a implementării Legii 544/2001