Stagii de instruire

STAGII DE INSTRUIRE pentru obtinerea talonului pentru vize anuale care insoteste autorizatia eliberata de ISCIR, organizate în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT CR- 8 /2009

Stagiile de instruire se organizează pentru următoarele ocupaţii:

 • Macaragiu- grupele A-D
 • maşinist pod rulant- autorizat ca macaragiu grupa E
 • stivuitorist
 • liftier
 • fochist pentru cazane de abur şi apă fierbinte – autorizat ca fochist clasa A
 • fochist pentru cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune – autorizat ca fochist clasa C
 • operator umplere GPL
 • îmbuteliator fluide sub presiune
 • laborant operator centrale termice
 • mecanic trolist
 • automatist pentru supraveghere si intretinere cazane

Durata cursului: 8 ore
Condiţii de acces: persoane care deţin autorizaţie eliberată de ISCIR.
Preţul cursului:  Preţul include tariful perceput de către ISCIR pentru eliberarea taloanelor pentru vize anuale care insoţesc autorizaţiile, în valoare de 150 lei, conform prevederilor PT CR 1/2018.

Locaţia : sediul CNCIR Bucureşti, Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1 / sediile CNCIR / sediul solicitantului

Acte necesare pentru înscriere:
• Cerere inscriere (persoana fizica)
• Formular comanda
• Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Copie autorizaţie
• Copie act de identitate
*Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail, poştă sau se depune direct la biroul Registratură al sediului CNCIR agreat.

La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor:
– documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire;
– talonul pentru vize anuale, în baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8 din PT CR 8/2009.

Plata se va face cu O.P., in termen de maximum 30 zile ( pentru persoane juridice)  de la data primirii facturi fiscale prin:
• ordin de plată catre CNCIR SA;
• numerar în termen de 5 zile (pentru persoane fizice) : la sediile CNCIR;

Solicitare oferta
Formular cerere stagiu de instruire- docx
Formular de comanda stagiu de instruire – docx
Declaratie privind prelucrarea datelor cu character personal

Contact:
www.cncir.eu
Email: formare.s@cncir.eu