Raportări financiare

Situații financiare anuale
Raportări contabile
Raport audit anual
Bugetul de venituri și cheltuieli
Cheltuielile totale cu personalul

Cheltuieli totale personal în perioada 2020-2022

Datoriile către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali

CNCIR S.A. nu înregistrează restanțe de plată către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali.

Certificatul de atestare fiscală