Programe inspecție

1. Denumire instalație/echipament: Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-01
3.2 Prescripţia tehnică: PT C1/2010, PT C11/2010, PT C7/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnica, aviz obligatoriu de instalare, registre, etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară- verificare interioară.
6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.
6.5. Încercarea la presiune hidraulică.
6.6. Încercarea la cald.
6.7. Verificare tehnică privind regimul chimic

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Denumire instalație/echipament: Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-02

3.2 Prescripţia tehnică: PT C9/2010, PT C11/2010, PT C7/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Revizie interioară- verificare interioară.

6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.

6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.

6.5. Încercarea de presiune hidraulică.

6.6. Încercarea la cald.

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament:

Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie PIT-INSP-03.

3.2 Prescripţia tehnică: PT C 12-2003.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registre etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Revizie interioară- verificare interioară.

6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.

6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.

6.5. Încercarea la presiune hidraulică.

6.6. Încercarea pneumatică de etanșeitate.

6.7 Verificarea gradului de vid.

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

  1. Date de identificare instalație/echipament:

Recipiente, cu excepţia celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare

 

  1. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare

Inspecție tehnică în utilizare după reparare

Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

 

  1. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie PIT-INSP-03.

3.2 Prescripţia tehnică: PT C 4-2010, PT C7-2010, PT C 12-2003.

 

  1. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic ).

 

  1. Cerinţe privind securitatea inspectorului PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

 

  1. Activităţile de inspecţie:

 

  1. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registre etc.

  1. Verificări tehnice

6.2. Revizie interioară- verificare interioară.

6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.

6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.

6.5. Încercarea la presiune hidraulică.

6.6. Încercarea pneumatică de etanșeitate.

6.7 Verificarea gradului de vid.

 

  1. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament:

Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare.

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:
a. Procedura de inspecţie: PIT-INSP-04

3.2 Prescripţia tehnică: PT C6 /2010, PT C7-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie / verificare / încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Verificare exterioară.

6.3. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.

6.4. Încercarea la presiune hidraulică/ Încercarea la presiune pneumatică.

6.5. Încercarea de etanșeitate

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1. Procedura de inspecţie: PIT-INSP-05

3.2. Prescripţia tehnică: PT C 10 / 2010, PT C7-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentatie tehnică de montare, registre etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Verificare exterioară.

6.3. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.

6.4. Încercarea la presiune hidraulică/ Încercarea la presiune pneumatică.

6.5. Încercarea de etanșeitate.

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Denumire instalație/echipament: Instalaţii pentru gaze petroliere lichefiate – GPL

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-06

3.2 Prescripţia tehnică: PT-C8/2010, PT C7/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Revizie interioară- verificare interioară.

6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.

6.4. Încercarea la presiune hidraulică.

6.5. Încercarea pneumatică de etanșeitate.

6.6. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament:

Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1-2010 si PT R 3-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță.

6.3. Structura portantă.

6.4. Sistemul electric de funcționare.

6.5. Organe de legare și prindere a sarcinii.

III. Încercări tehnice

6.6. Încercări în gol

6.7. Încercări în sarcină

6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament: Pod rulant, Macarale portal

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010 și PT R 3/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță

6.3. Structura portantă.

6.4. Sistemul electric de funcționare

6.5. Organe de legare și prindere a sarcinii

III. Încercări tehnice

6.6. Încercări în gol

6.7. Încercări în sarcină

6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament: Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1-2010 și PT R 3-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță

6.3. Structura portantă

6.4. Sistemul electric de funcționare

III. Încercări tehnice

6.5. Încercări în gol

6.6. Încercări în sarcină

6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament:

a) Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi;

b) Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare.

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1-2010 și după caz PT R 3-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță

6.3. Structura portantă

6.4. Sistemul electric de funcționare

III. Încercări tehnice

6.5. Încercări în gol

6.6. Încercări în sarcină

6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament:

Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1-2010 și PT R 3-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Structura portantă

III. Încercări tehnice

6.3. Încercări în gol

6.4. Încercări în sarcină

6.5. Încercarea de etanșeitate

6.6. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Macarale mobile

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1-2010 si PT R 3-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Structura portantă

6.3. Sistemul electric de funcționare

6.4. Organe de legare și prindere a sarcinii

III. Încercări tehnice

6.5. Încercări în gol

6.6. Încercări în sarcină

6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament: Alte mașini de ridicat

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1-2010 si PT R 3-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță

6.3. Structura portantă

6.4. Sistemul electric de funcționare

III. Încercări tehnice

6.5. Încercări în gol

6.6. Încercări în sarcină

6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament: Mijloace de ridicat la înălţime pentru lupta împotriva incendiului şi de salvare

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1-2010 și PT R 3-2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Structura portantă

6.3. Sistemul electric de funcționare

III. Încercări tehnice

6.5. Încercări în gol

6.6. Încercări în sarcină

6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Denumire instalație/echipament: Ascensoare, cu excepţia celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare:

3.1 Procedura de inspecţie:PIT-INSP-08

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 2-2010 și PT R 3-2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie / verificare / încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului

6.3. Verificări în cabină

6.4. Verificări în funcţionare ascensor

6.5. Verificări în fundătura puțului

6.6. Încercarea statică

6.7 Încercarea dinamică

6.8 Verificări și încercări cu cabina încărcată cu sarcina nominală și cu 125% din sarcina nominală

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament: Instalaţii de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane/materiale

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-09

3.2 Prescripţia tehnică: PT R3/2003, PT R7/2003, PT R 8/2003, PT R 9/2003, PT R 10/2003, PT R 11/2003, PT R 12/2003, PT R 16/2003

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei

6.3. Traseul instalaţiei

III. Încercări tehnice

6.6. Încercări în gol (fără sarcină)

6.7. Încercări în sarcină

6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament: Scări și trotuare rulante

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-10.

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 3/2010 și PT R 8/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie / verificare / încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Gabaritele de liberă trecere și a spațiilor de siguranță

6.3. Structura portantă

6.4. Sistemul electric de funcționare

III. Încercări tehnice

6.5. Încercări în gol (fără sarcină)

6.6 Încercări în sarcină

6.7 Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Denumire instalație/echipament:

Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-11.

3.2 Prescripţia tehnică: PT R 3-2010, PT R 11-2003, PT R 15-2003, PT R 16-2003, PT R 18-2003.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie / verificare / încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Gabaritele de liberă trecere și a spațiilor de siguranță

6.3. Structura portantă

6.4. Sistemul electric de funcționare

III. Încercări tehnice

6.5. Încercări în gol (fără sarcină)

6.6 Încercări în sarcină

6.7 Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Date de identificare instalație/echipament:

Echipamente pentru parcurile de distracţii

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-12

3.2 Prescripţia tehnică: PT R3/2010 și PT R19/2002.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie / verificare / încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16: cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare

6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2. Gabaritele de liberă trecere, panouri de protecție, spații de siguranță, zone de evacuare

6.3. Structura portantă

6.4. Sistemul electric de funcționare

6.5. Sistemul hidraulic

III. Încercări tehnice

6.5. Încercări în gol (fără sarcină)

6.6. Încercări în sarcină

6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.