PIT-INSP-12 Echipamente și instalații parcuri de distracții

1. Date de identificare instalație/echipament: Echipamente și instalații montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-12
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 19- 2002

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16: cerinte specifice SSM si SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Gabaritele de liberă trecere, panouri de protecție, spații de siguranță, zone de evacuare
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol (fără sarcină)
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie