PIT-INSP-10 Scări și trotuare rulante

1. Date de identificare instalație/echipament: Scări și Trotuare rulante

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-10
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 8/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Gabaritele de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol (fără sarcină)
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie