PIT-INSP-09 Instalatii transport pe cablu, telecabine

1. Date de identificare instalație/echipament: Instalații transport pe cablu, teleferice

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-09
3.2 Prescripţia tehnică: PT R7/2003, PT R 8/2003, PT R 9/2003, PT R 10/2003, PT R 11/2003, PT R 12/2003, PT R 16/2003

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic, dispozitive de prindere și legare a sarcinii)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei
6.3. Traseul instalaţiei
III. Încercări tehnice
6.6. Încercări în gol (fără sarcină)
6.7. Încercări în sarcină
6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie