PIT-INSP-08 Ascensoare

1. Denumire instalație/echipament: Ascensoare

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie:PIT-INSP-08
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 2-2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului
6.3. Verificări în cabina
6.4. Verificări în funcţionare ascensor
6.5. Verificări in fundatura putului
6.6. Încercarea statică
6.7 Încercarea dinamică
6.8 Verificări și încercări cu cabina încărcată cu sarcina nominală și cu 125% din sarcina nominală

7. Elaborarea Raportului de inspecţie