PIT-INSP-07 Stivuitoare autopropulsate

1. Date de identificare instalație/echipament: Stivuitoare autopropulsate

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:
3.1. Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2. Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Structura portantă
III. Încercări tehnice
6.3. Încercări în gol
6.4. Încercări în sarcină
6.5. Încercarea de etanșeitate
6.6. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie