Hotărârea Nr .4/28.05.2012 a adunării generale extraordinare a acționarilor