Hotărârea Nr .2/28.05.2012 a adunării generale ordinare a acționarilor