Hotărârea Nr .1/08.02.2012 a adunării generale extraordinare a acționarilor