Conducere

Acționar

CNCIR S.A. este constituită ca societate pe acțiuni, cu acționar unic statul român, care îşi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate prin Ministerul Energiei.

Consiliul de Administrație

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a fost efectuată în condițiile prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1. Administratori CNCIR

Nr. Crt.

Nume si Prenume

Calitate

Data numirii

Data încetării mandatului

CV

1.

EFTA CRISTINEL – SORIN

PRESEDINTE CA

28.08.2020

28.08.2024

CV

2.

GEORGESCU IONEL

MEMBRU NEEXECUTIV CA

28.08.2020

28.08.2024

CV

3.

GROPOȘILĂ IULIAN

MEMBRU NEEXECUTIV CA

28.08.2020

28.08.2024

CV

4.

PARASCHIV CRISTIAN

MEMBRU NEEXECUTIV CA

28.06.2023

28.10.2023

CV

5.

PAGU ANGELICA

MEMBRU NEEXECUTIV CA

01.08.2023

01.01.2024

CV

  • Prin Hotărârea AGA nr. 10 din 27.08.2020 doamna Ioana Timofte a fost numită în calitatea de administrator al CNCIR S.A. pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28.08.2020. Având în vedere imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, competențele și responsabilitățile în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, conform Hotărârii AGA nr. 3 din 22.06.2023, doamna Ioana Timofte a fost revocată din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

  • Prin Hotărârea AGA nr. 6 din 14.07.2023 domnul Niculăiță Nicolae a fost numit în calitatea de administrator provizoriu al CNCIR S.A., iar prin Hotărârea AGA nr. 7 din 31.07.2023 a fost revocat din calitatea deținută în Consiliul de Administrație.

 

2. Comitete consultative

EFTA CRISTINEL-SORIN  – membru

GEORGESCU IONEL – membru

PARASCHIV CRISTIAN – membru

EFTA CRISTINEL – SORIN  – membru

GROPOȘILĂ IULIAN  – membru

PARASCHIV CRISTIAN – membru

PAGU ANGELICA – membru

GROPOȘILĂ IULIAN – membru

PARASCHIV CRISTIAN – membru

Conducerea executivă

Director GeneralIonica RAICU Vezi CV
Director General Adj. Organism InspecțieDan Cezar IONESCUVezi CV
Director General Adj. TehnicAnca Elena LUNGUVezi CV
Director Resurse UmaneSilvia ZGÎMBĂUVezi CV
Director JuridicGabriel GHEORGHIȚĂVezi CV
Director EconomicLuminița Carmen CERNEAVezi CV
Director ComercialLiviu Marius DULĂUVezi CV
Director Management IntegratGenel Ionut MIREAVezi CV
Director TehnicMihai OPREAVezi CV
Director CNCIR CertMarius Andrei LASCUVezi CV
Director AdministrativConstantin BORDEIANUVezi CV
Director Control și Implementare SNAAndra Iulia MOISEVezi CV
Director Sucursala Regională BucureștiValentin SUVALCUVezi CV
Director Sucursala Regională DobrogeaGheorghe-Daniel NEDELCUVezi CV
Director Sucursala Regională MoldovaGheorghe Sergiu ADOMNICĂIVezi CV
Director Sucursala Regională CrișanaFlorin PLUGARVezi CV
Director Sucursala Regională MunteniaAnca Elena LUNGUVezi CV
Director Sucursala Regională TransilvaniaMircea MORARUVezi CV
Director Sucursala Regională BanatRemus Nicolae CĂTĂLINOIUVezi CV
Director Sucursala Regională OlteniaLuigi Petre COSTESCUVezi CV