Conducere

Acționar

CNCIR S.A. este constituită ca societate pe acțiuni, cu acționar unic statul român, care îşi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate prin Ministerul Energiei.

Consiliul de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și numiți de către AGA.

1. Administratori CNCIR

Nr. Crt.

Nume si Prenume

Calitate

Data numirii

Data încetării mandatului

CV

1.

EFTA CRISTINEL – SORIN

PRESEDINTE CA

28.08.2020

28.08.2024

CV

2.

GEORGESCU IONEL

MEMBRU NEEXECUTIV CA

28.08.2020

28.08.2024

CV

3.

GROPOȘILĂ IULIAN

MEMBRU NEEXECUTIV CA

28.08.2020

28.08.2024

CV

4.

TIMOFTE IOANA

MEMBRU EXECUTIV CA

28.08.2020

28.08.2024

CV

5.

BOBLEA ALIN ALEXANDRU

MEMBRU NEEXECUTIV CA

02.09.2021

01.03.2022

CV

 

2. Comitete consultative

EFTA CRISTINEL-SORIN  – membru

GEORGESCU IONEL – membru

BOBLEA ALIN ALEXANDRU – membru

EFTA CRISTINEL – SORIN  – membru

GROPOȘILĂ IULIAN  – membru

BOBLEA ALIN-ALEXANDRU  – membru

Conducerea executivă

Director GeneralIoana TIMOFTEVezi CV
Director General Adj. Activitati AutorizateMircea Daniel DUMITRESCUVezi CV
Director General Adj. Organism InspecțieDan-Cezar IONESCUVezi CV
Director Resurse UmaneSilvia ZGÎMBĂUVezi CV
Director JuridicGabriel GHEORGHIȚĂVezi CV
Director EconomicOltea Maria STANCUVezi CV
Director ComercialBogdan Ciprian ȘTEFANVezi CV
Director Management IntegratIonica RAICUVezi CV
Director Direcția Tehnologia InformațieiRazvan CăluțuVezi CV
Director Sucursala Regională BucureștiValentin SUVALCUVezi CV
Director Sucursala Regională DobrogeaGheorghe-Daniel NEDELCUVezi CV
Director Sucursala Regională MoldovaGheorghe Sergiu ADOMNICĂIVezi CV
Director Sucursala Regională CrișanaFlorin PLUGARVezi CV
Director Sucursala Regională MunteniaAnca Elena LUNGUVezi CV
Director Sucursala Regională TransilvaniaMircea MORARUVezi CV
Director Sucursala Regională BanatRemus Nicolae CĂTĂLINOIUVezi CV
Director Sucursala Regională OlteniaLuigi Petre COSTESCUVezi CV