Anunțuri selecție conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice