Verificări tehnice VTU; VT-AF

CNCIR efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare la instalațiile și echipamentele prevăzute în Anexele 2 și 3 ale Legii 64/2008, cu modificările si completările ulterioare.

CNCIR efectuează verificările tehnice prin Organismul de Inspecție CNCIR-OI, care este singurul organism de inspecție acreditat în conformitate cu SR-EN ISO CEI 17020:2012 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții” din România, în domeniul voluntar.

 • Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală;
 • Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală;
 • Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepţia platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală;
 • Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare;
 • Mijloace de ridicat la înălţime pentru lupta împotriva incendiului şi de salvare;
 • Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepţia celor cu acţionare manuală, indiferent de sarcina nominală;
 • Maşini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare şi altele asemenea, indiferent de sarcina nominală;
 • Ascensoare, cu excepţia celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg;
 • Instalaţii de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane/materiale;
 • Scări şi trotuare rulante;
 • Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre (săli de spectacole), cu excepţia celor acţionate manual, indiferent de sarcina nominală;
 • Echipamente pentru parcurile de distracţii;
 • Alte instalaţii de ridicat (ascensoare de construcţie specială pentru materiale, ascensoare pentru şantiere de construcţii etc.).
 • Macarale şi mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară;
 • Instalaţii/Echipamente sub presiune şi instalaţii/echipamente de ridicat clasice prevăzute la lit. A, specifice.
 • Cazane de abur cu P > 0,5 bar;
 • Cazane de apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru);
 • Recipiente, cu excepţia celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare;
 • Cazane de abur de joasă cu presiune ≤ 0,5 bar;
 • Cazane de apă caldă cu puterea nominala > 400 kW;
 • Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012;
 • Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare;
 • Instalaţii pentru gaze petroliere lichefiate – GPL;
 • Instalaţii pentru gaze naturale comprimate – GNC;
 • Instalaţii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule – GNCV.
 • Sisteme şi componente care reţin presiunea clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară;
 • Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu presiune minimă = 1,03 bar;
 • Componente care reţin presiunea, conform prescripţiilor tehnice.