Programe inspecție

1. Denumire instalație/echipament: Cazane

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-01
3.2 Prescripţia tehnică: PT C1/2010, PT C11/2010, PT C7/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară – verificare interioară
6.3. Revizie interioară – verificare exterioară
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/supapelor de siguranță
6.5. Încercarea la presiune hidraulică
6.6. Încercarea la cald
6.7. Verificare tehnică privind regimul chimic

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

1. Denumire instalație/echipament: Cazan

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-02
3.2 Prescripţia tehnică: PT C9/2010, PT C11/2010, PT C7/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre, etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară – verificare interioară
6.3. Revizie interioară – verificare exterioară
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/supapelor de siguranță
6.5. Încercarea de presiune hidraulică
6.6. Încercarea la cald

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Recipiente

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie /încercare /verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie PIT-INSP-03
3.2 Prescripţia tehnică: PT C 4-2010, PT C 12-2003

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic )

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, registre etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară – verificare interioară
6.3. Revizie interioară – verificare exterioară
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/supapelor de siguranță
6.5. Încercarea la presiune hidraulică
6.6. Încercarea pneumatică de etanșeitate
6.7 Verificarea gradului de vid

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Conducte

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie /încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-04
3.2 Prescripţia tehnică: PT C 6 / 2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Verificare exterioară
6.3. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/supapelor de siguranță
6.4. Încercarea la presiune hidraulică/Încercarea la presiune pneumatică
6.5. Încercarea de etanșeitate

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Conducte

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1. Procedura de inspecţie: PIT-INSP-05
3.2. Prescripţia tehnică: PT C 10 / 2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică de montare, registre etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Verificare exterioară
6.3. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță
6.4. Încercarea la presiune hidraulică/ Încercarea la presiune pneumatică
6.5. Încercarea de etanșeitate

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Denumire instalație/echipament: Recipient GPL

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-06
3.2 Prescripţia tehnică: PT-C8/2010, PT C7/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară – verificare interioară
6.3. Revizie interioară – verificare exterioară
6.4. Încercarea la presiune hidraulică
6.5. Încercarea pneumatică de etanșeitate
6.6. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Macarale turn

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă.
6.4. Sistemul electric de funcționare
6.5. Organe de legare și prindere a sarcinii
III. Încercări tehnice
6.6. Încercări în gol
6.7. Încercări în sarcină
6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Pod rulant, Macarale portal

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie /încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
6.5. Organe de legare și prindere a sarcinii
III. Încercări tehnice
6.6. Încercări în gol
6.7. Încercări în sarcină
6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Elevatoare pentru vehicule

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Platforme autoridicătoare

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:
3.1. Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2. Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Stivuitoare autopropulsate

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:
3.1. Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2. Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Structura portantă
III. Încercări tehnice
6.3. Încercări în gol
6.4. Încercări în sarcină
6.5. Încercarea de etanșeitate
6.6. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Macarale mobile

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1. Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2. Prescripţia tehnică: PT R 1/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Structura portantă
6.3. Sistemul electric de funcționare
6.4. Organe de legare și prindere a sarcinii
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice7. Elaborarea Raportului de inspecţie

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Alte mașini de ridicat

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie: I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Denumire instalație/echipament: Mijloace de ridicat la înălțime pentru lupta împotriva incendiului și de salvare

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I.   Verificări preliminare
6.1.  Documentație tehnică, aviz obligatoriu de instalare, registre, etc.
II.  Verificări tehnice
6.2.  Structura portantă
6.3.  Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5.  Încercări în gol
6.6.  Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice.

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Denumire instalație/echipament: Ascensoare

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie:PIT-INSP-08
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 2-2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului
6.3. Verificări în cabina
6.4. Verificări în funcţionare ascensor
6.5. Verificări in fundatura putului
6.6. Încercarea statică
6.7 Încercarea dinamică
6.8 Verificări și încercări cu cabina încărcată cu sarcina nominală și cu 125% din sarcina nominală

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Instalații transport pe cablu, teleferice

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-09
3.2 Prescripţia tehnică: PT R7/2003, PT R 8/2003, PT R 9/2003, PT R 10/2003, PT R 11/2003, PT R 12/2003, PT R 16/2003

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic, dispozitive de prindere și legare a sarcinii)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei
6.3. Traseul instalaţiei
III. Încercări tehnice
6.6. Încercări în gol (fără sarcină)
6.7. Încercări în sarcină
6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Scări și Trotuare rulante

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-10
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 8/2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Gabaritele de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol (fără sarcină)
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Denumire instalație/echipament: Alte Mașini de ridicat

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare conform
3.1 Procedura de inspecţie
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 3-2010, PT R 11-2003, PT R 15-2003, PT R 16-2003, PT R 18-2003

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Gabaritele de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol (fără sarcină)
6.6 Încercări în sarcină
6.7 Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie

1. Date de identificare instalație/echipament: Echipamente și instalații montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-12
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 19- 2002

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/întreținător (greutăți a căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic)

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16: cerinte specifice SSM si SU

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Gabaritele de liberă trecere, panouri de protecție, spații de siguranță, zone de evacuare
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol (fără sarcină)
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie